Afwikkelen nalatenschappen

Ontzorgen
Hoe vaak komt het niet voor dat na overlijden de nabestaanden niet weten hoe hun dierbare het gewild zou hebben? Zadel hen niet op met een emotionele zoektocht. Registreer uw wensen, terwijl u nog leeft. Als RegisterExecuteur leg ik samen met u al uw wensen vast in uw persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier. Niet voor eeuwig. Het dossier beweegt mee met uw leven.

Digitaal Nalatenschapsdossier
In het Digitaal Nalatenschapsdossier kunt u uw uitvaartwensen opnemen, uw testament, verzekeringspolissen, huwelijksvoorwaarden, informatie over schenkingen, een codicil en (inlog)gegevens sociale media en internet. Alles in één digitaal dossier waar uzelf en (na uw overlijden) uw erfgenamen in kunnen meekijken. Via persoonlijke inloggegevens heeft elke erfgenaam doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap. Ook de communicatie van de RegisterExecuteur met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier. Het gebruik van het Digitaal Nalatenschapsdossier kan conflicten voorkomen. Communicatie is duidelijk, transparant en betrouwbaar.

Testamentair bewindvoerder
Stel u bent net gescheiden en uw minderjarige kinderen wonen bij uw ex. Als u nu komt te overlijden, dan gaat uw nalatenschap naar uw kinderen. Omdat zij minderjarig zijn, is uw ex als wettelijk vertegenwoordiger van uw kinderen bevoegd over uw nalatenschap te beschikken. Wilt u dit? Zo niet, dan kunt u in uw testament een testamentair bewindvoerder benoemen.

Tarieven RegisterExecuteur
Het inschakelen van een RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen. Ik zorg voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

Nalatenschapsregistratie (bij leven) alleenstaande                      €   495,00 incl BTW
Nalatenschapsregistratie (bij leven) stel                                   €   795,00 incl BTW
Basiswerkzaamheden afwikkelen nalatenschap *                        € 2.500,00 incl BTW
Overige werkzaamheden uurtarief **                                       €    130,00 incl BTW

*   Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
     Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van
     schulden
     Opmaken boedelverslag en finale verdeling
     Uitbetaling van de erfdelen
** bijvoorbeeld verdeling van de inboedel, verkoop van de woning, bemiddeling bij conflicten

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een oriënterend gesprek.