Afwikkelen nalatenschappen

Ontzorgen
Hoe vaak komt het niet voor dat na overlijden de nabestaanden niet weten hoe hun dierbare het gewild zou hebben? Zadel hen niet op met een emotionele zoektocht. Registreer uw wensen, terwijl u nog leeft. Samen met u leg ik al uw wensen vast. Niet voor eeuwig. Het dossier beweegt mee met uw leven. Te denken valt aan uw uitvaartwensen, testament, verzekeringspolissen, huwelijksvoorwaarden, informatie over schenkingen, een codicil en (inlog)gegevens sociale media en internet.

Praktische hulp
Bij een overlijden hebt u behoefte aan praktische hulp door een deskundige.
- benaderen uitvaartondernemer
- in kennis stellen banken, werkgever, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstelling, instanties
- snelle ontruimen kamer in een verpleeghuis
- opzeggen abonnementen, huur, gas / water / licht
- onderbrengen huisdieren
- voor langstlevende aanvragen inkomen, toeslagen, kwijtscheldingen, belastingaangiften
- aanvragen en verantwoording persoongebonden budget Wlz en Wmo

Testamentair bewindvoerder
Stel u bent net gescheiden en uw minderjarige kinderen wonen bij uw ex. Als u nu komt te overlijden, dan gaat uw nalatenschap naar uw kinderen. Omdat zij minderjarig zijn, is uw ex als wettelijk vertegenwoordiger van uw kinderen bevoegd over uw nalatenschap te beschikken. Wilt u dit? Zo niet, dan kunt u in uw testament een testamentair bewindvoerder benoemen.

Tarieven
Het inschakelen van Balans Professional Organizing kan zich terugverdienen. Ik zorg voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

Nalatenschapsregistratie (bij leven) alleenstaande                      €   495,00 incl BTW
Nalatenschapsregistratie (bij leven) stel                                    €   795,00 incl BTW
Basiswerkzaamheden afwikkelen nalatenschap *                        € 2.500,00 incl BTW
Overige werkzaamheden uurtarief **                                        €    130,00 incl BTW

*   Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
     Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van
     schulden
     Opmaken boedelverslag en finale verdeling
     Uitbetaling van de erfdelen
** bijvoorbeeld verdeling van de inboedel, verkoop van de woning, bemiddeling bij conflicten

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een oriënterend gesprek.