Beschermingsbewind

Misschien hebt u een gat in uw hand. Of bent u te verward om uw eigen financiële zaken te behartigen. Of hebt u de neiging allerlei kostbare zaken zomaar weg te geven. Dan is onderbewindstelling misschien iets voor u. Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, door verkwisting of problematische schulden niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Tot de doelgroep behoren onder andere mensen die door ziekte, leeftijd of bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld problematische schulden of een psychiatrische achtergrond) hun financiën niet meer zelf kunnen of willen regelen.

Als u meer dan drie schulden hebt of een betalingsachterstand van minimaal een jaar voor meer dan €1.000,00 en u kunt niet meer zelfstandig uit deze situatie komen, dan is er sprake van problematische schulden.

Balans Professional Organizing bemiddelt met uw schuldeiser(s) om te komen tot een betalingsregeling. Verder kijken wij of uw inkomen kan worden verhoogd door (alsnog) de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen en allerlei toeslagen aan te vragen.

Wij verstrekken u graag meer informatie over onze werkzaamheden. Financiële problemen brengen veel onrust met zich mee. Balans Professional Organizing helpt u deze problemen het hoofd te bieden. U kunt zelf al meer doen, dan u denkt!

Brochure Curatele bewind en mentorschap
Verzoekschrift bewind en/of mentorschap

Tarieven 1-persoons beschermingsbewind 2024

Aanvangswerkzaamheden           €   746,57    incl BTW
Jaartarief standaard                   € 1.586,31   incl BTW
Maandtarief                               €    132,19   incl BTW

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een oriënterend gesprek.